Misja:

Chronić środowisko naturalne możemy na różne sposoby. Ważne by robił to każdy z nas. Firma Estel wraz z naukowcami z ATH w Bielsku-Białej opracowała i wdrożyła innowacyjną  technologię maksymalnego wykorzystania bel papieru SIDE RUNS w procesie produkcji rolek termicznych do kas fiskalnych, tak aby do minimum ograniczyć pozostałości poprodukcyjne. Wdrożona technologia pozwala na produkcję rolek termicznych praktycznie bez odpadów. Jesteśmy jedyną firmą na świecie, która wykorzystuje taką technologię.

Wizja:

Nasi klienci stosujący produkowane w tej technologi rolki mogą śmiało powiedzieć, że przyczyniają się pośrednio do ochrony środowiska. Stają się ważnym ogniwem w całym procesie działań mających na celu ochronę Ziemi i racjonalne wykorzystanie już powstałych zasobów. Co bardzo ważne powstające przy pomocy wdrożonej technologi rolki zachowują swoją dotychczasową jakość i cenę. Firmy które zastosują ekologiczne rolki otrzymają stosowny certyfikat oraz materiały informacyjne, tak aby również ich klienci mieli świadomość ,że ten właśnie sklep przyłączył się do działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.  Oferowane przez nas rolki posiadają nadrukowaną informację na rewersie rolki – „ECO PARAGON”. Dzięki temu ta informacja dotrze bezpośrednio do waszego klienta. Korzyści wizerunkowe dla stosujących rolki naszej firmy stają się w tej sytuacji nie do przecenienia i mogą stać się jednym z elementów budowy wizerunku Podmiotu dbającego o środowisko.